Εκπαιδευτική ρομποτική

Η εκπαιδευτική ρομποτική προσφέρεται για την καλλιέργεια πνεύματος ομαδικής συνεργασίας στους μαθητές, ενώ τους ενθαρρύνει να πειραματιστούν να εφαρμόσουν αυτά έχουν διδαχθεί από τα γνωστικά πεδία των Μαθηματικών, της Φυσικής, της Τεχνολογίας της Πληροφορικής. Έχει θετικές επιπτώσεις εκτός από το γνωστικό τομέα συναισθηματικό (αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση) Κοινωνικό (κοινωνικοποίηση, απομυθοποίηση). 
Το όραμα της εκπαιδευτικής ρομποτικής είναι οι μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες, τρόπο σκέψης και εμπειρίες έτσι ώστε να συνεισφέρουν θετικά σε παγκόσμιο επίπεδο και να αλλάξουν το αύριο. Η εκπαιδευτική ρομποτική είναι μια ισχυρή και ευέλικτη διδασκαλία μάθησης που ενθαρρύνει τους μαθητές να κατασκευάσουν ότι και τα ρομπότ, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες γλώσσες προγραμματισμού. 
Η εκπαιδευτική ρομποτική αποτελεί ένα σχετικά νέο επιστημονικό κλάδο ο οποίος ασχολείται με την κατασκευή, τον προγραμματισμό και την αξιοποίηση ρομπότ σε εκπαιδευτικό επίπεδο και αποσκοπεί στο σχεδιασμό δραστηριοτήτων για την ενίσχυση δεξιοτήτων υπολογιστικής σκέψης. 
Τα οφέλη της εκπαιδευτικής ρομποτικής στους μαθητές, επικεντρώνονται στην αποσπασματική οικοδόμηση της γνώσης μέσω της συμμετοχής τους στην κατασκευή εκπαιδευτικών ρομπότ, που οδηγεί σε εφαρμοσμένες πρακτικές επίλυσης προβλημάτων. Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τις βασικές έννοιες προγραμματισμού ανακαλύπτουν τις υποσυνείδητες χρήσεις των οργάνων του ανθρώπινου σώματος και το πώς αυτές εφαρμόζονται στην τεχνολογία. 
Η εκπαιδευτική ρομποτική παρέχει μια πολύτιμη διαδρομή για την αύξηση ενδιαφέροντος των παιδιών τη συμμετοχή στην επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά (STEM), ενώ τα παρακινούν να ακολουθήσουν μια σταδιοδρομία σε έναν από αυτούς τους τομείς.

Θεατρικό Παιχνίδι

Το θεατρικό παιχνίδι είναι μία μέθοδος που στοχεύει στη βιωματική μάθηση: Μαθαίνουμε καλύτερα όταν κάνουμε πράγματα, όταν εμπλεκόμαστε σε καταστάσεις. Το θεατρικό παιχνίδι επιστρατεύει τη φαντασία και μας βάζει σε διάφορους ρόλους. 

Σκοπός του θεατρικού παιχνιδιού είναι να εξωτερικεύσουν τις προσωπικές τους εμπειρίες, ιδέες και συναισθήματα σε ποικίλες εκφραστικές μορφές , να αναπτύξουν ευαισθησία απέναντι σε κάθε εκδήλωση του ωραίου στη φύση και τη ζωή, να εκφράζονται με το σώμα, να αυτοσχεδιάζουν ελεύθερα, να αξιοποιούν ακόμα και το τυχαίο, να συνδέουν αυτή τη δραστηριότητά τους με τις εικαστικές τέχνες, τη μουσική, τη ρυθμική και το χορό, εκφράζουν ελεύθερα τα καθημερινά προσωπικά τους βιώματα ή να επινοούν φανταστικά θέματα. Το θεατρικό παιχνίδι προσφέρει μια ολόπλευρα αναπτυγμένη προσωπικότητα, με ανεξάρτητη σκέψη και με δημιουργική φαντασία, ως μέλος του κοινωνικού συνόλου (ομάδα).