Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας.

Τα κέντρα ειδικών θεραπειών  και ψυχολογικής υποστήριξης «Οικογένεια» προσφέρουν υπηρεσίες που στοχεύουν στην ενημέρωση ,αξιολόγηση και αποκατάσταση αναπτυξιακών, ψυχο-συναισθηματικών και μαθησιακών δυσκολιών. Η επιλογή του πλάνου παρέμβασης-θεραπείας , βασίζεται στις ανάγκες κάθε ατόμου και καθορίζεται μετά από αξιολόγηση από έμπειρους και εξειδικευμένους επαγγελματίες.

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες;