Το Τεστ DTVP-2 είναι ένα σταθμισμένο εργαλείο που αξιολογεί την ικανότητα των παιδιών ηλικίας 4 έως 10 ετών και 11 μηνών στους τομείς της οπτικής αντίληψης, της γραφοκινητικής δεξιότητας, της αντιγραφής συμβόλων και του οπτικοκινητικού συντονισμού, διεργασιών που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων της Γραφής και της Ανάγνωσης.  

Συγκεκριμένα στις υποδοκιμασίες του τεστ αξιολογούνται:
1. Οπτικοκινητικός συντονισμός. Το εξεταζόμενο παιδί ολοκληρώνει με το μολύβι του απλές και σύνθετες διαδρομές από την αφετηρία στο τέρμα.
2. Θέση των συμβόλων στον χώρο. Η αναγνώριση από το εξεταζόμενο παιδί των ίδιων συμβόλων – σχημάτων στον χώρο, όταν αλλάζουν θέση και προσανατολισμό.
3. Αντιγραφή σχημάτων. Αντιγραφή διαφόρων σχημάτων – συμβόλων αυξανόμενης οπτικοκινητικής δυσκολίας σε ειδικό πλαίσιο
4. Διάκριση εικόνας φόντου. Η αξιολόγηση της δυνατότητας να διακρίνει το εξεταζόμενο παιδί σύμβολα – σχήματα που εμπλέκονται, δηλαδή να αποσυνθέσει μια σύνθετη εικόνα στα επιμέρους συστατικά – σύμβολα.
5. Χωρικές σχέσεις. Η δυνατότητα του εξεταζόμενου παιδιού να προσανατολιστεί με επιτυχία στο χαρτί αντιγράφοντας γραμμές και σύμβολα μεταξύ κουκίδων.
6. Οπτική ολοκλήρωση. Η δυνατότητα που έχει το εξεταζόμενο παιδί να συμπληρώσει και να ολοκληρώσει το ημιτελές σχήμα που εξετάζει.
7. Οπτικοκινητική ταχύτητα. Η διάκριση συγκεκριμένων συμβόλων, σχημάτων, μοτίβων στον απαιτούμενο χρόνο σε σειρές εξεταζόμενων μοτίβων.
8. Σταθερότητα και διάρκεια φόρμας / συμβόλου. Η αναγνώριση των ίδιων σχημάτων – συμβόλων από το εξεταζόμενο παιδί, μολονότι έχουν διαφορετικό μέγεθος, προσανατολισμό, φόντο, ώστε να δυσκολεύεται η διάκριση.