ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Με τον όρο «ειδική παιδαγωγική» εννοούμε το εξατομικευμένο πρόγραμμα παιδαγωγικής παρέμβασης, μέσω του οποίου αξιολογούνται οι ιδιαίτερες δυσκολίες και ελλείψεις του κάθε παιδιού και κατόπιν καταρτίζεται το κατάλληλο πρόγραμμα παιδαγωγικής παρέμβασης ανάλογα με τις ανάγκες του. 
Η παιδαγωγική παρέμβαση πραγματοποιείται επιλέγοντας μεθόδους διδασκαλίας και εκπαιδευτικό υλικό που είναι κατάλληλα προσαρμοσμένο στις ανάγκες του παιδιού.

Με ποιους τομείς ασχολείται;

Το ειδικό παιδαγωγικό απευθύνεται σε νήπια, παιδιά και εφήβους με:

 • Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσορθογραφία, δυσγραφία, δυσαριθμησία)
 • Γενικές μαθησιακές δυσκολίες
 • Ανεπαρκή σχολική ετοιμότητα
 • Οριακό ή χαμηλό νοητικό δυναμικό
 • Ψυχοκινητική καθυστέρηση
 • Σύνδρομο Ελλειμματική Προσοχής ή/και Υπερκινητικότητας
 • Διάσπαση προσοχής
 • Ειδικές Γλωσσικές Διαταραχές (πχ δυσπραξία)
 • Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές
 • Αισθητηριακές αναπηρίες (όραση/ακοή)
 • Εγκεφαλική βλάβη και νευρολογικής φύσης προβλήματα
 • Αναπτυξιακή καθυστέρηση
 • Ψυχοσυναισθηματική ανωριμότητα
 • Κοινωνικό-πολιτισμική υστέρηση

Η ΔΥΣΛΕΞΙΑ

Δυσλεξία ή Διαταραχή της Ανάγνωσης είναι η ειδική αδυναμία εκμάθησης της ανάγνωσης και δε σχετίζεται με τα συνηθισμένα πλαίσια της επίδοσης του μαθητή. Ο δυσλεξικός μαθητής έχει, κατά κανόνα φυσιολογική ή ακόμα και πάνω από τον μέσο όρο νοημοσύνη. Η δυσλεξία δεν έχει σχέση με τη νοητική καθυστέρηση. 

Παλαιότερα γινόταν διάκριση σε οπτική, ακουστική και ειδική δυσλεξία , ενώ σήμερα γίνεται λόγος για φωνολογική δυσλεξία και δυσλεξία εικόνας των λέξεων (οπτική) και παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά : 

✓ Αδυναμία ακουστικής σύλληψης και διάκρισης φθόγγων
✓ Αδυναμία οπτικής αντίληψης και μνήμης καθώς και αδυναμία παρατηρητικότητας των μορφών
✓ Αδυναμία ανάγνωσης και κατανόησης
✓ Δυσκολίες και αστάθεια στον προσανατολισμό στο χώρο και χρόνο, αδυναμία στη θέση, στη μορφή και στις “αυθαίρετες” σειροθετήσεις. 
✓ Αδυναμία ακουστικής σύλληψης και διάκρισης φθόγγων: Αδυναμία οπτικής αντίληψης και μνήμης καθώς και αδυναμία παρατηρητικότητας των μορφών
✓ Αδυναμία ανάγνωσης και κατανόησης κειμένου
✓ Δυσκολίες και αστάθεια στον προσανατολισμό στο χώρο και χρόνο, αδυναμία στη θέση, στη μορφή και στις “αυθαίρετες” σειροθετήσεις.