Εξατομικευμένη Μελέτη

Στα κέντρα «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» υποστηρίζουμε καθημερινά τη μελέτη των παιδιών στα μαθήματα του σχολείου. Το πρόγραμμα είναι εξατομικευμένο ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του παιδιού, αλλά και στις απαιτήσεις του σχολείου.Το πρόγραμμα οργανώνεται από έμπειρη ειδική παιδαγωγό με ειδίκευση στις μαθησιακές δυσκολίες. Τόσο η ώρα διεξαγωγής όσο και η διάρκεια των μαθημάτων, ρυθμίζονται με βάσει τις ανάγκες του μαθητή. 

Στόχοι μας : 
1. Προετοιμασία των μαθημάτων της επόμενης ημέρας και η ταυτόχρονη σχολική οργάνωση του παιδιού 
2. Έμφαση στις μαθησιακές ελλείψεις με στόχο την αποκατάσταση τους. 
3. Καθημερινή ενημέρωση γονέων.
4. Παρέχουμε την δυνατότητα της συμβουλευτικής των γονέων ώστε να εκπαιδευτούν και στον δικό τους ρόλο.
5. Παιδιά και γονείς κερδίζουν ελεύθερο χρόνο και βελτιώνουν την σχέση τους!