Τι είναι η Λογοθεραπεία;

Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τις διαταραχές του λόγου (γραπτού και προφορικού) και της ομιλίας. 

Λόγος, ονομάζεται κάθε είδους συμπεριφορά που αποσκοπεί στην επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Η επικοινωνία μπορεί να γίνει είτε με σύστημα συμβατικών φωνητικών συμβόλων (προφορικός λόγος) είτε με σύστημα γραπτών συμβολών (γραπτός λόγος)

Λογοθεραπευτής είναι ένας επαγγελματίας επιστημονικά εκπαιδευμένος για να ασχολείται με τις διαταραχές της επικοινωνίας στα παιδιά, στους εφήβους και στους ενήλικες. Ο λογοθεραπευτής δραστηριοποιείται στον τομέα της πρόληψης, της διάγνωσης, της θεραπείας και της αποκατάστασης των διαταραχών. Σε κάποιες περιπτώσεις οι επικοινωνιακές δεξιότητες του ανθρώπου είτε διαταράσσονται είτε δεν αναπτύσσονται φυσιολογικά είτε δεν αναπτύσσονται καθόλου. 
Στις περιπτώσεις αυτές ο λογοθεραπευτής με την σωστή και έγκαιρη παρέμβαση του μπορεί να βοηθήσει στην αποκατάσταση της επικοινωνίας. 

Πότε και γιατί χρειάζεται το παιδί μου λογοθεραπεία;

Στη συνέχεια ακολουθούν ορισμένες ενδείξεις τόσο σε επίπεδο κατανόησης, όσο και σε επίπεδο έκφρασης. Εάν παρατηρείτε έστω και ένα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά στην συμπεριφορά του παιδιού θα ήταν καλό να απευθυνθείτε σε έναν λογοθεραπευτή. 

Σε επίπεδο κατανόησης: 
✓ Δεν κατανοεί πάντα αυτό που του λέτε.
✓ Δεν εκτελεί τις εντολές που του δίνετε.
✓ Δεν ανταποκρίνεται στις προσπάθειες που κάνετε να επικοινωνήσετε μαζί του.
✓ Μιλά «μωρουδίστικα» και η ομιλία του δεν έχει καθαρίσει, με αποτέλεσμα τα πρόσωπα που δεν το βλέπουν συχνά να μην το καταλαβαίνουν. 

Σε επίπεδο έκφρασης: 
✓ Η άρθρωσή του δεν έχει ακρίβεια και ορισμένες φορές ακούγεται σαν να “μασάει” τις λέξεις.
✓ Δεν έχει λεξιλόγιο το ίδιο πλούσιο με άλλα παιδιά της ηλικίας του.
✓ Όταν το παιδί κάνει φράσεις μόνο με δύο-τρεις λέξεις χωρίς να χρησιμοποιεί άρθρα, προθέσεις, ή άλλα γραμματικά στοιχεία ή δε συντάσσει σωστά.
✓ Δυσκολεύεται να ξεκινήσει να μιλά, κολλάει στον πρώτο ήχο της λέξης ή επαναλαμβάνει πολλές φορές την πρώτη συλλαβή. Επαναλαμβάνει μικρές λέξεις όπως το “και” ή τα άρθρα των λέξεων.
✓ Όταν το παιδί δεν μπορεί να διατηρήσει το θέμα μιας συζήτησης. 
✓ Δυσκολεύεται να μάθει πράγματα καθημερινής ρουτίνας ακόμα και μετά από πολλές προσπάθειες. 
✓ Δεν δείχνει σημεία επικοινωνίας με το περιβάλλον. 
✓ Δεν αντιδρά σε ήχους. 
✓ Κάνει στερεοτυπικές, μονότονες και επαναλαμβανόμενες κινήσεις του σώματος, των άκρων ή του κεφαλιού. Δεν εδραιώνει βλεμματική επαφή με πρόσωπα ή αντικείμενα.
✓ Ασχολείται με ιδιόρρυθμο τρόπο με τα αντικείμενα και τα παιχνίδια του και έχει εμμονές. 

Πόσο καιρό χρειάζεται να κάνει το παιδί μου λογοθεραπεία;

Η διάρκεια και η συχνότητα της λογοθεραπευτικής παρέμβασης εξαρτάται από τον τύπο, τη σοβαρότητα και τη διαγνωστική πρόγνωση της διαταραχής, καθώς επίσης και από την φάση έναρξης της παρέμβασης, τις ανάγκες και θελήσεις του προσώπου με προβλήματα λόγου και ομιλίας. Συνήθως οι συνεδρίες γίνονται 2 φορές την εβδομάδα. Είναι πολύ σημαντικό η διαδικασία να γίνεται χωρίς διακοπή. Η συνέπεια θα εγγυηθεί το γρήγορο αποτέλεσμα και την σωστή εμπέδωση όσων διδάσκονται. 
Οι γονείς είναι σημαντικό να ενημερώνονται και να διαβάζουν πληροφορίες σχετικές με τα στάδια εξέλιξης των παιδιών τους στον λόγο ώστε να ευαισθητοποιούνται για τυχόν δυσκολίες που πρέπει να διορθωθούν σε κάθε ηλικία. 
Η συνεργασία των γονέων με τον θεραπευτή είναι εξαιρετικά σημαντικός παράγοντας για την γρήγορη αποκατάσταση των δυσκολιών. Αν οι γονείς ακολουθούν τις οδηγίες του θεραπευτή για την παράλληλη δουλειά στο σπίτι, τότε υπάρχουν καλύτερα αποτελέσματα.