ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3-13 «ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 2020-2021


Δωρεάν αξιολογήσεις μαθησιακών δυσκολιών για τα παιδιά του Αλίμου

Ο Δήμος Αλίμου στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων κοινωνικών δράσεων, προσφέρει σε όλα τα παιδιά του Δήμου, ηλικίας από 3 μέχρι 13 χρόνων, τη δυνατότητα για δωρεάν αξιολογήσεις δυσκολιών.

Είναι μία συνεργασία του Δήμου Αλίμου με το επιστημονικό κέντρο «Οικογένεια», το οποίο προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες του και δραστηριοποιείται πολλά χρόνια στον Δήμο Αλίμου.

Ο στόχος του ελέγχου είναι να εντοπιστούν έγκαιρα δυσκολίες προφορικού και γραπτού λόγου (δυσκολίες άρθρωσης, έκφρασης, λεξιλόγιο, ανάγνωση, γραφή) με σκοπό είτε την αποκατάσταση, πριν την εισαγωγή των παιδιών στο Δημοτικό σχολείο, είτε την βελτίωση των σχολικών επιδόσεων όσων παιδιών φοιτούν ήδη.

Οι διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων, αλλά και οι ίδιοι οι γονείς που αναγνωρίζουν την ανάγκη του παιδιού τους, μπορούν να τηλεφωνήσουν και να ζητήσουν τον δωρεάν έλεγχο, κατόπιν ραντεβού, στο τηλέφωνο 210 9938840.

Η αξιολόγηση γίνεται από την επιστημονική ομάδα του κέντρου «Οικογένεια», στον χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Αλίμου, Λεωφ. Ιωνίας 96.

 

Τηλέφωνο για ραντεβού : 210 9938840

Εφαρμόζονται όλα τα πρωτόκολλα προστασίας από τον Covid19.