ΠΩΣ ΕΝΤΑΣΟΥΜΕ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ – ΙΕΚ ΞΥΝΗ


ΠΩΣ ΕΝΤΑΣΟΥΜΕ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ – ΙΕΚ ΞΥΝΗ