ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ

Ο όρος Συμβουλευτική Γονέων αναφέρεται στην συνεργασία μεταξύ γονέων και ενός ψυχοθεραπευτή ή παιδοψυχολόγου με σκοπό την παροχή συμβουλευτικής βοήθειας και συναισθηματικής στήριξης στους γονείς, η οποία πραγματοποιείται με την μορφή ατομικών συνεδριών σε μία προκαθορισμένη βάση και με μία συγκεκριμένη συχνότητα που προκύπτει μετά από συνεννόηση με τους γονείς. Η Συμβουλευτική Γονέων μπορεί να γίνει και με τους δύο ή μόνο με τον ένα γονέα ανάλογα με τις ανάγκες και επιθυμίες της κάθε οικογένειας.

Σε τι εξυπηρετεί η Συμβουλευτική Γονέων;

Οι λόγοι που μπορεί κάποιος γονέας να αναζητήσει την συμβουλευτική υποστήριξη είναι πάρα πολλοί και η χρησιμότητα της διαδικασίας είναι κεφαλαιώδης σε κάθε περίπτωση, ακόμη και χωρίς να υπάρχει κάποιο απτό, συγκεκριμένο ζήτημα που να απασχολεί τον γονέα. Σε πολλές περιπτώσεις η συμμετοχή του γονέα μπορεί να γίνεται μόνο από ενδιαφέρον και περιέργεια να γνωρίσει καλύτερα και με έναν πιο δομημένο και επιστημονικό τρόπο πώς λειτουργεί το παιδί του, πώς μπορεί να νιώθει, τι μπορεί να σκέφτεται, ποια είναι τα αναπτυξιακά στάδια που θα ακολουθήσει, τι οφείλει ο ίδιος να προσέχει στο μέλλον και πώς μπορεί να φροντίσει και να ενισχύσει την σχέση του με το παιδί του. Παρ’ όλα αυτά, μερικοί από τους πιο συνηθισμένους λόγους που κάποιος γονέας μπορεί να αναζητήσει συμβουλευτική στήριξη περιλαμβάνουν:

  • Την αναζήτηση απλών συμβουλών σχετικά με θέματα της καθημερινότητας και ήπιες δυσκολίες συνεργασίας που μπορεί να αντιμετωπίζει ένας γονέας με το παιδί του (πχ το παιδί μου δεν ντύνεται/ δεν τρώει/ δεν θέλει να πάει στο σχολείο κλπ).
  • Η αναζήτηση ενημέρωσης και συμβουλών σχετικά με αναπτυξιακά στάδια που διάγει το παιδί και η ανάλογη προσαρμογή της συμπεριφοράς του γονέα (πότε είναι η κατάλληλη ηλικία και ο κατάλληλος τρόπος για να κόψει το παιδί την πάνα, να τρώει μόνο του, να πλένεται, να ντύνεται μόνο του κλπ).
  • Η συζήτηση και ανάλυση τυχόν ψυχοσυναισθηματικών δυσκολιών που μπορεί να αντιμετωπίσει ένα παιδί σε κάποια φάση της ανάπτυξής του: άγχος, φοβίες, χειριστικές και συγκρουσιακές συμπεριφορές, θυμός και χαμηλή αυτοεκτίμηση είναι οι πιο συχνές δυσκολίες που αναφέρονται από τους γονείς.
  • Η συζήτηση ψυχοσυναισθηματικών δυσκολιών ή περιορισμών που μπορεί να βιώσει ένας γονέας στην διαχείριση του παιδιού του (πχ το άγχος του γονέα, διαφωνίες ή συγκρούσεις μεταξύ των γονιών, οι ενοχές των γονιών κλπ). Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί ότι υπό κανονικές συνθήκες η Συμβουλευτική Γονέων δεν είναι μία τυπικά ψυχοθεραπευτική διαδικασία και τα προαναφερόμενα ζητήματα θίγονται μόνο σε ένα συμβουλευτικό επίπεδο και μόνο εφ’ όσον το επιθυμεί και ο ίδιος ο γονέας.
  • Περιπτώσεις εντονότερων ψυχοσυναισθηματικών δυσκολιών ή τραύματος στην οικογένεια, όπως διαζύγιο, απώλεια συγγενικού προσώπου, προβλήματα υγείας κλπ.
  • Συζήτηση, ενημέρωση και καθοδήγηση του γονέα σε περιπτώσεις που κάποιο παιδί αντιμετωπίζει ειδικές δυσκολίες όπως κάποια διαταραχή ή κάποιο σύνδρομο.

Άρα, οι λόγοι που μπορεί να αναζητήσει ένας γονέας συμβουλευτική υποστήριξη μπορεί να είναι πάρα πολλοί και να κυμαίνονται από πολύ απλά θέματα της καθημερινότητας μέχρι ειδικές δυσκολίες και σύνθετες καταστάσεις στις οποίες ο γονέας μπορεί να αισθανθεί ότι χρειάζεται κάποια αναλυτικότερη ενημέρωση ή υποστήριξη. 

Σε μία δομημένη σχέση Συμβουλευτικής Γονέων, οι γονείς έχουν την ευκαιρία να μιλήσουν για το δικό τους το παιδί συγκεκριμένα, για την δική τους οικογένεια, σε αντίθεση με μία απλή γενική παράθεση πληροφοριών που μπορούν να αντλήσουν από το διαδίκτυο ή από άλλες πηγές. 

Ειδικά σε περιπτώσεις που ένα παιδί συμμετέχει σε κάποιο ενισχυτικό πρόγραμμα ή πρόγραμμα αποκατάστασης (λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή κλπ) τότε η Συμβουλευτική Γονέων θεωρείται επιβεβλημένη ακριβώς γιατί θεωρείται ιδιαιτέρως σημαντικό να εμπλακεί και ο γονέας στην θεραπεία ή την ενίσχυση του παιδιού και να κατανοήσει με ποιον τρόπο μπορεί να βοηθήσει το παιδί του στο σπίτι αναφορικά με την θεραπεία του. 

Συνολικά, η αναγνώριση και κατανόηση των συναισθημάτων του παιδιού και η νοηματοδότηση της συμπεριφοράς του, αποτελούν τους βασικούς πυλώνες της διαδικασίας της Συμβουλευτικής Γονέων και πάντα συμβάλλουν στην σύσφιξη των σχέσεων στην οικογένεια, στην αντιμετώπιση του άγχους των μελών της και πάντα αποζημιώνουν τους γονείς για τον χρόνο και τα χρήματα που μπορεί να διέθεσαν προκειμένου να γνωρίσουν το παιδί τους καλύτερα.